Dự án

Dự án 'Chung cư  Golden Palm

Dự án 'Chung cư Golden Palm

01/14/2017

Dự án 'Khu phức hợp Căn hộ – Văn Phòng – TTTM Dịch vụ Central Field

Dự án 'Khu phức hợp Căn hộ – Văn Phòng – TTTM Dịch vụ Central Field

01/14/2017

Công viên Đại Dương Hạ Long, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

Công viên Đại Dương Hạ Long, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

01/14/2017

Nhà máy Thiết bị Vonta

Nhà máy Thiết bị Vonta

01/14/2017

Nhà máy EuroPipe

Nhà máy EuroPipe

01/14/2017

Những dự án mới của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Những dự án mới của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

03/07/2018