Gạch chèn lát vỉa

Gạch chèn lát vỉa

Gạch chèn lát vỉa

Đặc tính sản phẩm:

- Khả năng chịu lực tốt: tùy theo yêu cầu của khách hàng mà AMACAO có thể cung cấp gạch tự chèn với các loại mác 150, 200, 250, 300, 400.

-Hình thức: gạch tự chèn của AMACCAO hình thức đa dạng nhẵn và sắc.

-Thi công nhanh: sản phẩm có kích thước đồng đều, chất lượng cao nên có thời gian thi công nhanh, không cần phải lựa gạch.

- Màu sắc: rất đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách hàng (đỏ bã trầu, xanh, xám…)

STT
Ordinal number
Mã sản phẩm
Item Code
Kích thước
(mm) 
DxRxC
Dimension (mm) DxRxC
Trọng lượng
Weight
Định mức xây
Construction Norm
Cường độ
chịu nén
toàn viên (kg/m3)
Full compresion strength
Hình ảnh
Picture
Viên/m2
1 ZZ_11.2AMC 225x112.5x60 3.7 39.5 >300  
2 ZZ_22AMC 220x110x60 3.5 39.5 >300  
3 LL_22AMC 220x220x60 5.6 22.5 >300  
4 LL_16AMC 160x160x60 3.3 43 >300  

Đặc tính sản phẩm:
- Khả năng chịu lực tốt: tùy theo yêu cầu của khách hàng mà AMACAO có thể cung cấp gạch tự chèn với các loại mác 150, 200,
250, 300, 400.
-Hình thức: gạch tự chèn của AMACCAO hình thức đa dạng nhẵn và sắc.
-Thi công nhanh: sản phẩm có kích thước đồng đều, chất lượng cao nên có thời gian thi công nhanh, không cần phải lựa gạch.
- Màu sắc: rất đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách hàng (đỏ bã trầu, xanh, xám…)