Gạch đặc

Gạch đặc

Gạch đặc

Đặc tính sản phẩm:

- Khả năng chịu lực tốt: tùy theo yêu cầu của khách hàng mà AMACAO có thể cung cấp gạch tự chèn với các loại mác 150, 200, 250, 300, 400.

-Hình thức: gạch tự chèn của AMACCAO hình thức đa dạng nhẵn và sắc.

- Thi công nhanh: sản phẩm có kích thước đồng đều, chất lượng cao nên có thời gian thi công nhanh, không cần phải lựa gạch.

- Màu sắc: rất đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách hàng (đỏ bã trầu, xanh, xám…)STT
Ordinal number
Mã sản phẩm
Item Code
Kích thước
(mm) 
DxRxC
Dimension (mm) DxRxC
Trọng lượng
Weight
Định mức xây
Construction Norm
Cường độ
chịu nén
toàn viên (kg/m3)
Full compresion strength
Hình ảnh
Picture
Viên/m2 Viên/m2
1

AMC_95S

200x95x60

2.35 62 664 >100  

2

AMC_100S 210x100x60 2.65 60 599 >100  

3

AMC_105S 220x105x60 2.95 58 550 >100  
4 AMC_140C 60x140x120

2.25

106 758 >100  
5 AMC_170C 60x170x120

2.75

106 624 >100  

Đặc tính sản phẩm:
- Khả năng chịu lực tốt: tùy theo yêu cầu của khách hàng mà AMACAO có thể cung cấp gạch tự chèn với các loại mác 150, 200, 250, 300, 400.
-Hình thức: gạch tự chèn của AMACCAO hình thức đa dạng nhẵn và sắc.
- Thi công nhanh: sản phẩm có kích thước đồng đều, chất lượng cao nên có thời gian thi công nhanh, không cần phải lựa gạch.
- Màu sắc: rất đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách hàng (đỏ bã trầu, xanh, xám…)