Gạch rỗng XMCL

Gạch rỗng XMCL

Gạch rỗng XMCL

Đặc tính chung cho sản phẩm XMCL 130mm và 150mm:

-Thi công điện nước thuận tiện an toàn

-Trọng lượng viên nhẹ, thi công nhanh

-Chống thấm tốt.


Bộ sản phẩm gạch XMCL chống thấm cao 130mm

STT
Ordinal number
Mã sản phẩm
Item Code
Kích thước
(mm) 
DxRxC
Dimension (mm) DxRxC
Trọng lượng
Weight
Định mức xây
Construction Norm
Cường độ
chịu nén
toàn viên (kg/m3)
Full compresion strength
Hình ảnh
Picture
Viên/m2 Viên/m2
1

AMC_80V2H

390x80x130

6.8 19,7 246.5 >75  
2 AMC_100V3H 390x100x130 8.5 19 127 >75  
3 AMC_120V3H 390x120x130 9.1 18 150 >75  
4 AMC_140V4H 390x140x130 10.6 18 128 >75  
5 AMC_150V5H 390x150x130 11.2 18 121 >75  
6 AMC_170V4H 390x170x130 12.1 18 105 >75  
7 AMC_200V4H 390x200x130 13.1 18 90 >75  

Đặc tính sản phẩm:
-Cách âm, cách nhiệt tốt
-Thi công điện nước thuận tiện an toàn
-Trọng lượng viên nhẹ, thi công nhanh
-Chống thấm tốt
Ứng dụng: Xây tường bao ngoài , tường ngăn căn hộ và tường ngăn phòng.

 

Bộ sản phẩm gạch XMCL chống thấm cao 150mm

STT
Ordinal number
Mã sản phẩm
Item Code
Kích thước
(mm) 
DxRxC
Dimension (mm) DxRxC
Trọng lượng
Weight
Định mức xây
Construction Norm
Cường độ
chịu nén
toàn viên (kg/m3)
Full compresion strength
Hình ảnh
Picture
Viên/m2 Viên/m2
1

AMC_100V3HM

390x100x150

10.1 16 158 >75  

2

AMC_130V4HM 390x130x150 13.1 18 119 >75  

3

AMC_170V4HM 390x170x150 14.8 16 93 >75  

4

AMC_200V4HM 390x200x150 16.1 16 79 >75  

Đặc tính sản phẩm:
- Cách âm, cách nhiệt tốt
- Thi công điện nước thuận tiện an toàn
- Trọng lượng viên nhẹ, thi công nhanh
- Chống thấm tốt
Ứng dụng: Xây tường bao ngoài, tường ngăn căn hộ và tường ngăn phòng.