Dự án

Hình ảnh

Gạch Amaccao là nhà cung cấp duy nhất cho Dự án của chủ đầu tư Singapore này.

Trong tháng 2/2018, dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng tiếp tục được Công ty INVESTCORP nỗ lực triển khai để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trong 10 ngày đầu của tháng, tại Block 1, Nhà thầu đã thi công hơn 7000m3 bê tông các loại tương đương với 40.000m2 coppha dầm sàn. Bên cạnh đó, các công tác sơn bả, dầm trần và công tác xây trát tường bao quanh cũng đang được tiếp tục triển khai.

Tại Block 2, 18.000m2 nền và toàn bộ cột tầng 1 của nhà sản xuất số 3&4, nhà văn phòng số 2 đã được thi công xong để chuẩn bị chuyển sang các công tác dầm sàn tiếp theo.